• Gratis frakt ved kjøp over 1000 kr
 • Vi sender til Norge en gang i uken
 • Enkel retur - 30 dagers angrerett

Personvernpolicy

 

1. Generelt

Denne policyen ser på personvern og markedsføring («Personvernpolicy») og beskriver hvordan Börjes i Tingsryd AB, org. nr. 556074–9151, Storgatan 66–68, 362 30, Tingsryd, e-post:order@borjes.se, heretter kalt «Börjes», «vi» eller «oss», samler inn, bruker, gir ut og lagrer personopplysningene dine. 

Personvernpolicyen gjelder når vi leverer tjenester og/eller produkter i forbindelse med kjøp, servicesaker og annen kontakt med oss, som for eksempel besøk på nettsiden. Personvernpolicyen gjelder også for behandling av personopplysninger som gjøres innenfor rammene av å ha en nåværende eller fremtidig konto («kontoinnehaver»).

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du sender inn personopplysninger til oss. Med denne personvernpolicyen ønsker vi å vise hvordan vi sikrer at personopplysningene dine behandles i samsvar med det gjeldende lovverket for personopplysninger.

2. Personopplysningsansvarlig

Börjes er personopplysningsansvarlig for Börjes behandling av personopplysningene dine og er ansvarlig for at denne behandlingen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning. Börjes er også personopplysningsansvarlig for behandling av personopplysninger innenfor rammene av en nåværende/fremtidig konto hos Börjes.

3. Når behandler vi personopplysningene dine?
 • For at du skal kunne besøke nettsiden vår, kjøpe varer og tjenester eller kontakte oss for service eller informasjon, må vi samle inn og behandle personopplysninger om deg.
 • Börjes samler inn og behandler personopplysninger om deg når du foretar et kjøp på Börjes nettside, bruker Börjes kundeservice, besøker Börjes nettside, deltar på et event som Börjes arrangerer eller når du har kontakt med Börjes på andre måter. Informasjonen som samles inn fra deg ved bestilling og kjøp er nødvendig for at du skal kunne inngå avtaler med Börjes og for at Börjes skal kunne yte sine tjenester og tilbud.
 • Hvis du er eller blir kontoinnehaver, samler Börjes inn personopplysninger om deg som du oppgir når du registrerer kontoen. Börjes samler også inn informasjon om deg når du er kontoinnehaver innenfor rammene for kontoinnehavet ditt, for eksempel kjøpshistorikk, hvordan du samhandler med Börjes nettside og hvilke tilbud du har vært interessert i ved å lese e-poster eller klikke på lenker.
 • Vi samler også inn og oppdaterer adresseinformasjonen din gjennom tredjepartstjenester for adresseoppdatering.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi om deg?

4.1 For deg som er kunde to Börjes

Personopplysningene Börjes samler inn og behandler om deg som er kunde som foretar kjøp og bruker supporttjenestene våre er:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonal ID eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsinformasjon
 • Kundenummer
 • IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker Börjes nettside

4.2 For deg som er kontoinnehaver

Personopplysningene Börjes samler inn og behandler om deg som er kontoinnehaver er:

 • Navn og identifikasjonsnummer (personnummer, nasjonal ID eller organisasjonsnummer)
 • Adresse
 • Telefonnummer og e-post
 • Betalingsinformasjon
 • Kontoinformasjon
 • IP-adresse og informasjon om hvordan du bruker Börjes nettside
 • Informasjon om hvilke av produktene eller tilbudene våre du har vært interessert i, hvordan du samhandler med nyhetsbrevene våre og hvilke av eventene våre du har meldt deg på
 • Informasjon om kjøpene dine
 • Informasjon om kontoinnehavet ditt
 • Tittel og sertifiseringsrettighet
 • Informasjon om kjøpene dine
 • Informasjon om kontoinnehavet ditt

5. Hvorfor behandler vi informasjon om deg?

Börjes behandler personopplysningene dine til ulike formål. Hovedsakelig behandler Börjes
personopplysningene dine for å:

 • Oppfylle forpliktelsene våre overfor deg som kunde, som gjennomføring av kjøp, fakturering og tilby support.
 • Muliggjøre generell kundebehandling og kundeservice, som å svare på spørsmål og korrigere feilaktig informasjon.
 • Gi informasjon og rette markedsføring per post, e-post, SMS/MMS og telefon vedrørende Börjes og utvalgte samarbeidspartneres varer og tjenester.
 • Administrere kundeforholdet og yte tjenestene våre.
 • Gi deg relevant informasjon og tilpassede tilbud i nyhetsbrev og på nett.
 • Vurdere hvilke betalingsmetoder vi kan tilby deg, for eksempel gjennom kredittvurderinger.
 • Forbedre kundetilbudet vårt, som utvikling av tjenester, produkter og funksjoner.
 • Forhindre svindel og utføre risikohåndtering.
 • Overholde gjeldende lover, for eksempel regnskapslover.
Informasjonen kan også danne grunnlag for markeds- og kundeanalyser, markedsundersøkelser, statistikk, virksomhetsoppfølging og forretnings- og metodeutvikling knyttet til kjøp av varer og tjenester.

5.2 For deg som er kontoinnehaver

I tillegg til listen ovenfor, behandler Börjes personopplysninger om kontoinnehavere også med formålet

 • Administrere kontoinnehavet.
 • Gi deg muligheten til å bruke fordeler knyttet til kontoinnehavet, som muligheten til å lagre favoritter, forhåndsutfylt informasjon, flere betalingsalternativer, smidigere håndtering av saker og klager og muligheten til å administrere flere adresser.
 • Tilby spesialtilbud.
 • Muliggjøre kommunikasjon med deg som er kontoinnehaver via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
 • Gi personlige tilbud, markedsføring og invitasjoner til eventer via telefon, post, e-post og SMS/MMS.
 
6. Det juridiske grunnlaget for vår behandling av personopplysningene dine

6.1 Börjes behandling av personopplysningene dine er basert på en rekke juridiske grunnlag. Disse er beskrevet i dette avsnittet.

6.2 Vi behandler blant annet personopplysningene dine for å kunne opprettholde avtalene med deg som er kunde eller kontoinnehaver, som å foreta bestillinger, kjøp og for å kunne oppfylle forpliktelsene overfor deg som kontoinnehaver, som f.eks. forenklet administrasjon og vise ordrehistorikk. Med støtte fra dette juridiske grunnlaget behandler vi også informasjon om deg som kontoinnehaver, slik som kjøpene dine, din atferd på nettsiden vår, interaksjonen din med Börjes og interessen din for tilbudene og produktene våre, for å oppfylle forpliktelsen vår om å levere personlige tilbud til deg.

6.3 En del av behandlingen av personopplysninger som vi utfører er basert på en såkalt interesseavveining. Dette gjelder for eksempel behandlingen vi utfører for å kunne sende deg tilbud om varer og tjenester og for å gjøre en begrenset segmentering av kunder, f.eks. basert på totale kjøpesummer. Börjes behandler ikke sensitive personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining og utfører ingen behandling som utgjør profilering på grunnlag av en interesseavveining.

6.4 I noen tilfeller kan Börjes ha en juridisk forpliktelse til å behandle personopplysningene dine. Dette gjelder for eksempel behandling av personopplysninger som vi utfører for å oppfylle kravene i regnskapslove.

7. Oppsummering av hvordan vi behandler personopplysninger

 

Hensikt Kategori Lagringstid

For å administrere, utvikle og levere varer og tjenester og tilby support.

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post

 • Geografisk informasjon

 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

To år etter at du sist var aktiv hos Börjes, for eksempel gjennom å handle hos oss eller kontakte kundeservice.

For å sikre at lovkrav blir overholdt, som for eksempel regnskapsloven.

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post

 • Geografisk informasjon

 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

Så lenge vi er forpliktet til å lagre dataene i henhold til gjeldende lov.

For å markedsføre Börjes og samarbeidspartnerne eller konsernselskapers varer og tjenester gjennom e-post og nyhetsbrev.

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post

 • Geografisk informasjon

 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

To år etter at du sist var aktiv hos Börjes, for eksempel gjennom å handle hos oss eller kontakte kundeservice.

For å administrere kontoinnehavet ditt, gi deg muligheten til å motta personlige tilbud og muliggjøre rettet kommunikasjon via e-post eller nyhetsbrev.

 • Navn, adresse, telefonnummer og e-post

 • Geografisk informasjon

 • IP-adresse, enhetsinformasjon, logginformasjon

 • Betalingsinformasjon

 • Kundenummer

 • Informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår, hvilke tilbud du har vært interessert i, hvilke nyhetsbrev du har vært interessert i og hvilke av eventene våre du har meldt deg på

 • Informasjon om kjøpene dine

 • Informasjon om kontoinnehavet ditt

Så lenge du har en konto hos oss på Börjes. 

8. Profilering

8.1 Hvis du er kontoinnehaver, kan Börjes behandle personopplysningene dine gjennom profilering. Hvis du er kontoinnehaver, analyseres informasjon om hvordan du bruker nettsiden vår, om hvilke varer, tjenester og tilbud du har vært interessert i, hvilke nyhetsbrev du har vært interessert i og hvilke av eventene våre du har meldt deg på. Også informasjon om kjøpene dine og kontoinnehavet ditt brukes for å kunne gi deg tilbud som vi tror passer deg og for å invitere deg til eventer vi tror du vil delta på.

8.2 Du kan når som helst protestere mot behandling av personopplysninger gjennom profilering. Dette gjør du ved å ringe Börjes kundeservice eller ved å kontakte order@borjes.se. Når vi har mottatt meldingen din, vil vi slutte å behandle personopplysningene dine til dette formålet..

9. Hvor lenge lagrer vi informasjon om deg?

9.1 Personopplysningene dine lagres kun så lenge det finnes et behov for å lagre dem, for å oppfylle formålene som informasjonen ble samlet inn for i samsvar med denne personvernpolicyen. Vi kan lagre dataene lenger dersom det er nødvendig for å overholde lovkrav eller for å ivareta våre juridiske interesser, f.eks. om det pågår en juridisk prosess.

10. Hvem utleverer vi personopplysninger til?

10.1 Vi kan utlevere informasjonen til tredjeparter, for eksempel eventuelle konsernselskaper og andre samarbeidspartnere, samt tilbydere av kort- og kommunikasjonstjenester. Vi kan også utlevere informasjonen til selskaper som tilbyr tjenester for adresseoppdateringer for å sikre at vi har riktig adresseinformasjon på deg.

10.2 Tredjeparter som vi utleverer informasjon til, eller på noen annen måte gir informasjon om en kunde eller en kontoinnehaver, kan kun bruke opplysningene med formål om å selge og markedsføre våre, våre samarbeidspartneres og konsernselskapers tjenester og produkter, eller med formål om å levere tjenester knyttet til avtalen vår med deg som kunde eller kontoinnehaver. Hvis du har valgt å tegne forsikring hos oss, kan personopplysninger også utleveres til forsikringsselskaper. Hvis du søker om kreditt når du kjøper et produkt eller en tjeneste, kan informasjonen din bli utlevert til et kredittopplysningsselskap.

10.3 Personopplysninger kan også utleveres av Börjes dersom det er nødvendig for å følge gjeldende lovkrav eller krav fra myndigheter, for å ivareta Börjes juridiske interesser eller for å oppdage, forhindre eller gjøre oppmerksom på svindel og andre sikkerhets- eller tekniske problemer.

10.4 Börjes kan overføre personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS, hvis noen av Börjes leverandører eller partnere befinner seg der. Hvis personopplysninger overføres til et annet land som er utenfor EU/EØS, vil Börjes iverksette tiltak for å sikre at personopplysningene forblir beskyttet og også iverksette nødvendige tiltak for å lovlig overføre personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

10.5 Vi selger ikke personopplysningene dine til tredjeparter med mindre vi har din tillatelse til å gjøre det.

11. Endring av personvernpolicy

Börjes har rett til å endre personvernpolicyen når som helst. Börjes vil gi deg beskjed i rimelig tid ved endringer i personvernpolicyen. Hvis du ikke godtar endringene, har du rett til å si opp avtalen med Börjes før den endrede personvernpolicyen trer i kraft. Du sier opp avtalen ved å kontakte Börjes.

12. Beskyttelse av personopplysningene dine

Du skal alltid kunne føle deg trygg når du sender inn personopplysninger til oss. Börjes har derfor nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, endring og sletting. For eksempel lagres all informasjon om kunder og kontoinnehavere i en database som er beskyttet av autorisasjonskontroll og brannmur.

13. Dine rettigheter

13.1 Börjes er ansvarlig for å sikre at personopplysningene dine behandles i samsvar med gjeldende lovgivning.

13.2 Börjes vil, på din forespørsel eller på eget initiativ, korrigere, avidentifisere, slette eller supplere informasjon som viser seg å være uriktig, ufullstendig eller villedende.

13.3 Du har rett til å be om:

 • Tilgang til personopplysningene dine. Dette betyr at du har rett til å be om et registerutdrag over behandlingen vi gjennomfører vedrørende personopplysningene dine. Du har også rett til å motta en kopi av personopplysningene som behandles. Du har rett til, en gang per kalenderår, gjennom en skriftlig signert søknad, å få et gratis utdrag fra registeret over hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålene med behandlingen og til hvilke mottakere opplysningene er eller vil bli utlevert. I registerutdraget har du også rett til å få informasjon om hvor opplysningene er hentet fra, dersom personopplysningene ikke er innhentet fra deg, forekomsten av automatiserte beslutninger (inkludert profilering) og den forventede tidsperioden opplysningene vil bli lagret eller kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden. I registerutdraget har du også rett til å få informasjon om de øvrige rettighetene som er spesifisert i dette punktet.
 • Korrigering av personopplysningene dine. Vi vil, på forespørsel fra deg, korrigere den uriktige eller ufullstendige informasjonen vi behandler om deg så snart som mulig.
 • Sletting av personopplysningene. Dette betyr at du har rett til å be om at personopplysningene dine slettes dersom de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Det kan imidlertid finnes lovkrav som gjør at vi ikke umiddelbart kan slette personopplysningene dine, for eksempel i forbindelse med regnskaps- og skattelovgivningen. Vi vil da avslutte behandlingen som gjøres for andre formål enn å overholde loven.

13.4 Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer en rett til å, under visse betingelser, innhente og overføre personopplysningene dine i et strukturert, generelt brukt og maskinlesbart format til en annen personopplysningsansvarlig.

13.5 Du har rett til å protestere mot at behandlingen av personopplysningene utføres på grunnlag av en interesseavveining. Hvis du motsetter deg slik behandling, vil vi bare fortsette behandlingen dersom det finnes legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn interessene dine.

13.6 Hvis du ikke ønsker at personopplysningene dine behandles for direkte markedsføring, har du alltid rett til å motsette deg denne behandlingen ved å sende en e-post til order@borjes.se. Når vi har mottatt innsigelsen din, vil vi slutte å behandle personopplysningene for slike markedsføringsformål.

13.7 Du har rett til å sende inn eventuelle klager angående behandlingen av personopplysningene dine til Datatilsynet.
 

14. Bruk av Facebook-tjenesten Website Custom Audience

Denne nettsiden benytter retargeting i form av Website Custom Audience-tjenesten fra det sosiale nettverket Facebook, som drives av selskapet Meta Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA («Facebook»), og dette gjør det mulig for besøkende på nettstedet vårt, som allerede er interessert i produktene og tjenestene våre og som er Facebook-medlemmer, å se relevant annonsering og motta tilbud via nettverket vårt på Facebook.

På nettsiden vår finnes det også såkalte Facebook retargeting-piksler, som gjør det mulig for Facebook å oppdage besøkende som bruker et pseudonym på Facebook, og bruke disse dataene til å skape Facebook-annonsene våre. Personopplysninger vil ikke utvinnes eller lagres, og du kan ikke identifisere noen på Facebook ved å koble dataene via retargeting-piksel-tjenesten med brukerdata som Facebook har lagret.

Ytterligere informasjon om databeskyttelse og hvilke innstillingsmuligheter som kan gjøres finner du på: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads og https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan også protestere mot bruken av Facebook-tjenesten Custom Website Audiences i fremtiden via lenkene: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads og http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

15. Bruk av Google Analytics

Dette nettstedet bruker Google Analytics. Analyseverktøyet fra Google brukes til å analysere trafikken på nettstedet. Dette innebærer å sammenstille rapporter om atferden din på nettstedet, slik at vi kan forbedre innholdet for at det skal møte behovene dine på en bedre måte. Dette gjøres på en anonymisert måte takket være IP-maskering som kun bruker deler av IP-adressen. Derfor er det ikke mulig å spore en identifiserbar persons aktivitetsmønster på internett. Innsamlede data brukes kun til statistiske formål på en anonymisert måte. Google vil ikke bruke den forkortede IP-adressen din med andre Google-data. En godkjenning av nettsporing og analyse kan trekkes tilbake når som helst. Et tillegg til nettleseren din kan lastes ned og installeres fra Googles nettside.

16. Bruk av Google Adwords Remarketing/Conversion Tracking

Nettstedene våre bruker Google Analytics Remarketing/Dynamic Remarketing-funksjoner i kombinasjon med funksjonene på flere enheter i Google AdWords. Leverandøren er Google Inc. 1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Denne funksjonen lar annonsegruppene for remarketing/Dynamic Remarketing for Google Analytics kobles til egenskapene for cross-device i Google AdWords. På denne måten kan interessebaserte, personlig tilpassede annonsemeldinger som er tilpasset for deg avhengig av tidligere bruk og nettleseratferd på én enhet (som en mobiltelefon), også vises på en annen av enhetene dine (som et nettbrett eller en datamaskin).

Når du har gitt ditt samtykke, vil Google knytte nett- og apphistorikken din til Google-kontoen din til dette formålet. På denne måten kan de samme personlige annonsene vises uansett hvilken enhet du logger på med Google-kontoen din.
For å støtte denne funksjonen, samler Google Analytics inn Google-autentiserte ID-brukere fra brukere som er midlertidig koblet til Google Analytics-dataene våre for å definere og opprette målgrupper for annonser på flere enheter.

Du kan permanent avstå fra remarketing/målretting på tvers av flere enheter ved å deaktivere personlig tilpasset annonsering på Google-kontoen din. Følg denne lenken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

Mer informasjon og Googles personvernpolicy finnes på: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

17. Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har spørsmål om personvernpolicyen, behandlingen av personopplysningene dine eller hvis du vil be om et utdrag fra registeret. Kontaktinformasjonen vår finner du nedenfor.

18. Selskapets kontaktinformasjon

Personopplysningsansvarlig, som du gir dine personopplysninger til, er Börjes Tingsryd AB 556074–9151, med adresse Storgatan 66–68, 362 30 Tingsryd. www.borjes.se, e-post: order@borjes.se